Pliki do pobrania

zasilek rodzinny

Możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny, jeśli przynajmniej jedno z rodziców lub dziecko mieszka lub pracuje za granicą lub otrzymuje zasiłki zagraniczne. Proszę zapoznać się z arkuszem informacyjnym na temat zasiłku rodzinnego; proszę załączyć niezbędne dokumenty uzupełniające! Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami!

Czas i okres przetwarzania wniosku o dodatek rodzinny

Możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny od dnia urodzenia. Należy jednak dopuścić okres przetwarzania wynoszący 4-6 tygodni. Aby uniknąć niepotrzebnego opóźnienia, należy upewnić się, że wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego jest prawidłowo wypełniony i kompletny. W każdym razie należy pamiętać o wypełnieniu również załącznika dla dziecka (KG1). Od 2016 r. konieczne jest również umieszczenie numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy i uprawnionego dziecka w formularzu KG1 oraz załącznika (Anlage Kind) do KG1. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza o przyznanie zasiłku rodzinnego wystarczy wysłać go pocztą do odpowiedniego funduszu rodzinnego w swoim mieście lub dzielnicy.

Te dokumenty musza byc dolaczone

Aby wniosek został jak najszybciej zatwierdzony, należy upewnić się, że dokumenty są kompletne. Jeśli Twoje dziecko właśnie się urodziło, musisz załączyć akt urodzenia. Jeśli później będziecie musieli udowodnić, że dziecko mieszka w waszym gospodarstwie domowym, możecie to zrobić na piśmie z załącznikiem "Haushaltsbescheinigung KG 3a".

W przypadku, gdy dzieckon jest pelnoletnie

Jeśli dziecko jest pełnoletnie, musisz udowodnić, że uczy się lub studiuje. W tym celu należy skorzystać z załączników "Świadectwo ukończenia szkoły (KG 5a / KG 5b)". Jeśli dziecko nie ma wykształcenia lub pracy, należy skorzystać z załącznika KG 11a.

W przypadku doroslego, niepelnosprawnego dziecka

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, będzie potrzebne zaswiadczenie o jego niepełnosprawności. Może to być na przykład dowód o niepełnosprawnosci lub zawiadomienie o decyzji z funduszu emerytalnego.

Wnioski

Wniosek o zasiłek rodzinny jest już dostępny do pobrania tutaj, a formularze są dostępne w języku polskim i niemieckim.

Świadectwo pracy może zostać wydane przez pracodawcę. W tym celu prosimy o kontakt z kierownikiem zespołu.

Następnie możesz przesłać wszystkie dokumenty do swojego funduszu rodzinnego:
Familienkasse Bautzen
Neusalzaer Str. 2
02625 Bautzen

numer ubezpieczenie spolecznego

Numer ubezpieczenia społecznego (numer SV) jest zawsze nadawany przez ubezpieczenie społeczne przy rejestracji nowego pracownika lub natychmiastowej rejestracji w Niemczech.

Gdzei znajde moj numer ubezpieczenia spolecznego?

Numer ubezpieczenia społecznego posiada się przez całe życie i można go znaleźć na każdym piśmie ubezpieczenia emerytalnego. Czasami również pracodawca przesyła Państwu informacje o ubezpieczeniu społecznym, które zawierają numer ubezpieczenia społecznego.

Lub można po prostu złożyć pisemny wniosek do towarzystwa ubezpieczeń emerytalnych lub funduszu ubezpieczeń zdrowotnych.

Jeśli już wcześniej pracowałeś dla pracodawcy w Niemczech, musisz przekazać istniejący numer ubezpieczenia społecznego nowemu pracodawcy.

Dane kontaktowe do niemieckiego towarzystwa ubezpieczen emerytalnych:

  • Numer telefonu: 0800/1000 4800 ( po prostu bezplatnie zadzwonic pod podany numer i zapytac o numer ubezpieczenia spolecznego)
  • Wiecej informacji odnosnie niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego: www.deutsche-rentenversicherung.de

Co to jest numer ubezpieczenia spolecznego?

Składa się on z liter i cyfr i jest osobistym numerem identyfikacyjnym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację w ubezpieczeniach społecznych.

Na przyklad: 61 174839 J 001

karta ubezpieczenia społecznego

Jeśli masz już kartę ubezpieczenia społecznego, znajdziesz na niej również wydrukowany numer ubezpieczenia:

image
image

Kasa chorych:

Jak tylko pracownik zostanie zarejestrowany, jest on ubezpieczony w wybranej kasie chorych. Pracownik otrzymuje kartę ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio z kasy chorych do domu. Dopóki nie ma karty ubezpieczenia zdrowotnego z kasy chorych, pracodawca może ubiegać się o zaświadczenie o pokryciu kosztów w kasie chorych. Zaświadczenie to jest wysyłane bezpośrednio przez kasę chorych do pracownika pocztą elektroniczną lub listownie.

Jeśli pracownik zachoruje, przedstawia lekarzowi w Polsce kartę zdrowia lub zaświadczenie o pokryciu kosztów leczenia.


Karta informacyjna DAK jest dostępna w języku polskim z infolinią, patrz załącznik.

Klasa podatkowa

Zasadniczo nowi polscy pracownicy są rejestrowani w I klasie podatkowej.

Jeśli pracownik chce zmienić klasę podatkową, może sam lub z pomocą ksiegowego złożyć wniosek o zmianę.

Wymagania można znaleźć w karcie informacyjnej LST-Antrag, a wnioski do wypełnienia są załączone w języku polskim i niemieckim.

Adres urzedu finansowego:
Finanzamt Syke
Bgm.-Mävers-Straße 15
28857 Syke

Co to jest aplikacja FahrerKonzept

 FahrerKonzept App jest cyfrowym narzędziem do zarządzania informacją i może być używany w języku niemieckim, angielskim i polskim. Aplikację można ściągnąć, a jej opis znajduje się w załączniku na tej stronie. Po pobraniu, użytkownik rejestruje się w aplikacji i nastepnie postępuje zgodnie z instrukcjami. Po rejestracji użytkownik zostanie aktywowany przez FahrerKonzept i poinformowany, ze moze korzystać z aplikacji. Aplikacja FK App jest obowiązkowa dla każdego pracownika!

Następujące informacje są dostępne w aplikacji:

Dane podstawowe

Dane główne pokazują dane rejestracyjne użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła.

Wiadomosci

W menu Wiadomości użytkownik może odbierać wiadomości lub wysyłać wiadomości do samego kierownika zespołu. Można wysyłać i zapisywać wiadomości dotyczące następujących tematów:

- wypadek
- choroba
- urlop
- zapis paletowy
- kontrola wyjazdu
- inne wiadomosci

Notatki i zdjęcia wysyłane przez portal wiadomości są przechowywane i mogą być wyszukiwane wielokrotnie.

Jeśli otrzymałeś wiadomość, aplikacja poinformuje Cię o tym w oknie menu głównego.

Rejestracja czasu pracy

W menu Rejestracja czasu zapisywany jest dzienny czas pracy z uwzględnieniem czasu pracy / przerwy / czuwania. Zarejestrowane czasy można zawsze śledzić na wyświetlaczu.

Zmiany

W tym miejscu można przeglądać dotychczasowe zarejestrowane czasy i wyświetlać je ponownie każdego dnia.

Dokumenty

Tutaj bedzie Pan poproszony o wprowadzenie swojego prawa jazdy, ktorego dane rowniez tutaj zostana zapisane. Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do regularnego sprawdzania Państwa prawa jazdy. W związku z tym aplikacja automatycznie poprosi Cię o zrobienie zdjęcia Twojego prawa jazdy.

Kontakt

W zakładce Kontakt możesz zobaczyć kontakt do kierownika zespołu w FahrerKonzept oraz dane kontaktowe do klienta z numerami telefonów do codziennych działań.

Wskazowka

W sekcji "Uwagi" zapisywane są informacje przeznaczone dla klienta lub ogólne informacje dotyczące prowadzenia pojazdu lub inne wskazówki dotyczące codziennej pracy.

Pomoc

W menu Pomoc znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób korzystac z aplikacji lub opis poszczególnych kroków w aplikacji.