НАШИТЕ УСЛУГИ

FahrerKonzept
 • Модул А

  Наемане на водачи за определени задачи във връзка със съгласувана подготовка на курса.

 • Модул Б

  Заемане на определен брой превозни средства с водачи, в рамките на наемането на водача за определени задачи.

 • Модул В

  Заемане и/или развитие на база с определен брой водачи, в рамките на наемането на водачи за определени задачи.

 • Модул Г

  Изграждане и експлоатация на бази като място за срещи, препредаване или смени при превозите за определен брой водачи и превозни средства.

Основа за отчитане винаги е твърдата цена на смяна. Приемането на водач сред собствените кадри е генерално възможно след 9 месеца.

Допълнително към модулите Ви предлагаме:

 • Допълнителна квалификация по Закона за основната и допълнителната квалификация на водачите на определени МПС за превоз на пътници и товари (BKrFQG) и във Вашите бази, допълнена с Вашите специфични изисквания
 • Тренинг за подготовка за Вашите курсове, например сменяеми каросерии, хладилници, силози
 • Изграждане на места за смяна, например с настаняване
FahrerKonzept