ИНИЦИАТИВНА КАНДИДАТУРА

ИНИЦИАТИВНА КАНДИДАТУРА

Лични данни:

Данни за контакт:

Квалификации, познания и опит:

Свидетелството за правоуправление на МПС от категория:
ABBECC1CEC1EDDEMLT
Карта на водача:
дане
ADR:
jaне
Удостоверение за водач на високоповдигач:
дане
Собствено МПС:
дане
Транспорт на кратки разстояния:
дане
Транспорт на далечни разстояния:
дане
Куриерски превоз:
дане
Транспорт на смени:
дане


Комбинации от превозни средства:
Коментари, желания и други забележки:

Ремаркета:

Шофьорска книжка:

Карта на водача:

Всички полета със * са задължителни