ИНИЦИАТИВНА КАНДИДАТУРА

ИНИЦИАТИВНА КАНДИДАТУРА

  Лични данни:

  Данни за контакт:

  Квалификации, познания и опит:

  Свидетелството за правоуправление на МПС от категория:
  ABBECC1CEC1EDDEMLT
  Карта на водача:
  дане
  ADR:
  jaне
  Удостоверение за водач на високоповдигач:
  дане
  Собствено МПС:
  дане
  Транспорт на кратки разстояния:
  дане
  Транспорт на далечни разстояния:
  дане
  Куриерски превоз:
  дане
  Транспорт на смени:
  дане


  Комбинации от превозни средства:
  Коментари, желания и други забележки:

  Ремаркета:

  Шофьорска книжка:

  Карта на водача:

  Всички полета със * са задължителни