Изтегляния

Номер на социалната осигуровка

Номерът на социалната осигуровка (SV-номер) винаги се дава от социалното осигуряване при регистрацията или незабавната регистрация на нов служител в Германия.

Къде да намеря моя номер на социалната осигуровка?

Запазвате Вашия номер на социалната осигуровка за цял живот и можете да го намерите на всяко писмо от пенсионното осигуряване. Понякога и работодателят Ви изпраща информация за задължението към социалното осигуряване, на която е посочен номерът на социалната осигуровка.

Можете да подадете писмена заявка и в пенсионното осигуряване или компетентната здравна каса.

Ако вече сте имали работодател в Германия, трябва да предоставите наличния си номер на социалната осигуровка на новия си работодател.

Германско пенсионно осигуряване, данни за контакт:

  • Телефонен номер: 0800 / 1000 4800 (позвънете безплатно и попитайте за номера на социалната осигуровка)
  • Повече информация за Германското пенсионно осигуряване: www.deutsche-rentenversicherung.de

Какво е номер на социалната осигуровка?

Той се състои от букви и цифри и е така наречения личен номер за недвусмислена идентификация в сферата на социалното осигуряване.

Пример: 61 174839 J 001

Удостоверение от социалното осигуряване

Ако имате удостоверение от социалното осигуряване, там ще видите отпечатан и номера на социалната Ви осигуровка:

image
image

Здравна каса

Когато регистрира служител, работодателят го осигурява в избрана здравна каса. Служителят получава здравна карта от здравната каса директно вкъщи. Докато нямате здравна карта от здравното осигуряване, работодателят може да заяви в здравната каса удостоверение за поемане на разходите. Това удостоверение се изпраща директно от здравната каса на служителя по имейл или по пощата.

Ако служителят се разболее, здравната карта или удостовернието за поемане на разходите се представят пред лекар в Полша.


Има информационен лист на DAK на полски език с гореща линия, виж приложението

Какво е приложението FahrerKonzept

Приложението FahrerKonzept е дигитален инструмент за управление на информация и може да се използва на немски, английски и полски език. Приложението може да се изтегли, а описанието е дадено като приложение на тази страница. След изтеглянето потребителят се регистрира и следва посочените стъпки в приложението. След регистрацията потребителят получава достъп до FahrerKonzept и е се уведомява, че може да ползва приложението. Приложението FK е задължително за всеки служител!

В приложението се управлява следната информация:

Основни данни

Основните данни показват данните за регистрация на потребителя. Потребителят има възможност да смени паролата си.

Съобщения

В менюто Съобщения потребителят може да получава новини от ръководителя на екипа или да изпраща съобщения до самия ръководител на екипа. Могат да се изпращат и запазват съобщения за следните теми:

- Злополука
- Болест
- Отпуск
- Удостоверение за палети
- Контрол при заминаване
- други съобщения

Бележките и снимките, изпращани чрез портала за съобщения, се запазват и могат да бъдат изтеглени отново.

Ако сте получили съобщение, приложението ще ви информира в интерфейса на главното меню.

Регистриране на работно време

В менюто Регистриране на работно време се записва ежедневното Ви работно време, като се вземат предвид работното време/почивките/дежурствата. Можете да проследявате записаното време чрез индикатора.

Смени

Тук можете да видите още веднъж записаното време и да го разглеждате пак всеки ден.

Документи

Тук се запазва Вашето свидетелство за правоуправление и от Вас се иска да предоставите такова. Като работодател сме задължени да проверяваме редовно свидетелството за правоуправление. Приложението автоматично ще поиска от Вас да снимате свидетелството си за правоуправление.

Контакт

В Контакт ще видите Вашите данни за контакт с ръководителя на екипа във FahrerKonzept и данните за контакт с клиента с телефонните номера за ежедневната работа.

Указание

В Указания се съхранява специфична за клиента информация или обща информация, отнасяща се до управлението или други указания за ежедневната работа.

Помощ

В меню Помощ ще намерите информация как да се ориентирате в приложението или описание на отделните стъпки на приложението.